SERVIS ADCLASSIFIX!

Pembangunan Laman Web (Website)

AdClassifix menyediakan servis pembangunan laman web yang mempunyai pelbagai jenis seperti E-Commerce, Korporat, Landing Page dan sebagainya.

Auto-Post Feature

Antara kelebihan pelanggan kami adalah laman web mereka mempunyai keistimewaan Auto-Post dimana mereka hanya perlu membuat satu post di laman web dan post tersebut akan dipaparkan juga ke semua social media secara automatik.

ENQUIRY SERVICE FORM